Bestemmelser for ansøgning om legat

Der kan søges om tilskud til
Specielle svømmearrangementer for børn
Tilskud til instruktørkurser og andre svømmerelaterede kurser
Kontingenthjœlp
Trœningslejre i Danmark

Regler for ansøgning
Der kan ikke søges af enkeltpersoner.
Foreninger, klubber og skoler, der køber DUKA-SVØM-mœrker vil have fortrinsret, men andre kan også komme i betragtning.
Der kan ikke søges til foreningers, klubbers og skolers almindelig drift.

Betingelser
Hvis man får penge fra DUKA-SVØM, skal dette annonceres under arrangementet, eller det kan annonceres på den arrangerende organisations hjemmeside.
Der skal dokumenteres, hvorledes de bevilgede midler er anvendt.

Tidsfrister
Ansøgning om de udloddede midler skal søges inden 1. marts hvert år. De ansøgende organisationer vil få direkte besked i begyndelsen af april.

Ansøgninger
Ansøgninger kan enten sendes med e-mail til:
duka@email.dk,
eller med brev til:
DUKA-SVØM, Rylevej 8, 5464 Brenderup,Fyn.