Historien
  Indledning - oversigt Med den legendariske Frede Borre som initiativtager, blev DUKA-SVØM "født" den 3. december 1967. I årene op til stiftelsen af "Landsforeningen DUKA-SVØM til almensvømningens fremme i Danmark" havde Borre været fremsynet nok til, blandt andet på baggrund af udviklingen i Europa, at foreslå aldersklasseinddelt svømning i Danmark.
Helt tilbage i 1955 indstiftede Svømmeforbundet 200 meter mærket for at stimulere interessen for den almene svømning. Med Borre, som den altid engagerede inspirator og dynamo, blev budskabet solgt på den mest professionelle måde. Hør blot dette motto: "Svøm som motion - Svøm som du kan!".
En venlig opfordring og en løftet pegefinger hørte med til Borre's markedsføring: "Vi beder alle, som har mulighed og kvalifikationer dertil, om at arrangere svømmeprøver rundt om i landet. Vær med i arbejdet, men lad sikkerhedsforanstaltninger være betryggende, da der ikke må ske ulykker under prøverne".

I årene 1970 til 1982 arbejdede DUKA-SVØM sammen med Ekstra Bladet. Frede Borre havde formået at "tilknytte" sin gamle ven "Julle" - alias Sportsredaktør Julius Larsen - til DUKA-SVØM, og samarbejdet blev til stor gavn for begge parter.
 
 
  Starten af DUKA-SVØM Landsforeningen DUKA-SVØM blev som nævnt stiftet den 3. december 1967 af Dansk Svømmeforbunds mangeårige formand Frede Borre. Selvom han var formand for svømmeforbundet til 1973, påtog han sig straks formandsposten i den nye forening, en post han varetog til sin død i november 1982.  
 
  Forhistorien for DUKA-SVØM Da DUKA-SVØM blev startet havde man ingen aldersklassesvømning i Danmark. Man havde kun danske seniormesterskaber og danske juniormesterskaber, men ude i Europa var man begyndt at arrangere stævner med svømmere opdelt i aldersklasser. Frede Borre, der var meget fremsynet, talte både i 1966 og 1967 om start af en forening, hvor børn kunne svømme sammen i forskellige aldersklasser, og hvor man kunne udbygge mærkesvømningen.I 1955 indstiftede Svømmeforbundet et 200 m mærke, som alle uden undtagelse - ung eller gammel - hurtig eller langsom - kunne svømme til alle steder, hvor der var svømmeundervisning. Det kostede kr. 1,65 og var et bevis på, man "kunne klare sig". Stofmærket blev syet på badetøjet, "og alle var stolte, når mærket kom på".  
 
  Svømmemærket 1967 I SVØMMESPORT nr. 6 december 1967 det samme nr., der hylder Frede Borre for sit 25. års jubilæum som formand for D.S.F. - skriver Frede Borre: "Svømmeprøven over 200 fri svømning uden tidsbegrænsning er efterhånden blevet en fast institution, der har tilhængere over hele landet og navnlig bliver brugt som prøve for svømmefærdighed på alle de steder, hvor man giver elementær svømmeundervisning. Det har hidtil været således, at et udvalg inden for forbundet har forestået organisationen af alle disse prøver, men det er forbundsledelsens hensigt at ophøre med dette udvalg og i stedet for overlade hele dette arbejde til en nystiftet landsforening med navnet DUKA-SVØM tilsluttet forbundet som almindeligt medlem eller ekstraordinært medlem og med det formål at propagandere for større kendskab til og interesse for elementær svømning blandt hele Danmarks befolkning samt at forestå prøvearrangementer af forskellig art for unge og ældre medborgere overalt, hvor nogen vil påtage sig afholdelse af prøver. Landsforeningen DUKA-SVØM tænkes ligeledes fremover som den sammenslutning, der med støtte fra forskellige sider skulle kunne løse problemerne omkring gennemførelse af en landsomfattende aldersklasse-svømmekonkurrence for hele den danske ungdom i byerne og på landet.
Opgørelsen over aflagte svømmeprøver i 1967 over 200 m fri svømning samt over salg af svømmemærker er omtrent færdig og udviser, at der er aflagt omkring 40.000 prøver. Af de personer, som har bestået svømmeprøver, har ca. 15.000 købt metalmærket og 13.000 købt silkestofmærket. Heraf tegner civilbefolkningen sig for de 2/3 og forsvarets 3 værn for 1/3."